Kościół Parafialny pod wezwaniem Chrystusa Pana w Żywcu-Sporyszu

Kościół Parafialny pod wezwaniem Chrystusa Pana w Żywcu-Sporyszu

Żywiecczyzna słynie z ciekawej architektury sakralnej, nie tylko zabytkowej, lecz również współczesnej. Przykładem takiego kościoła jest Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu.
Projekt budowy kościoła powstał przed II Wojną Światową i zdania co do jego lokalizacji były podzielone. Do wybuchu wojny wybudowano w Sporyszu dwie kaplice, jedną za mostem na Koszarawie, a drugą w pobliżu Fabryki Śrub (obydwie powstały w latach 1936-1938). Po wojnie przeważyła koncepcja wybudowania kościoła w centrum osady, okolice Fabryki Śrub. W 1946 rozpoczęły się prace związane z organizowaniem parafii w Sporyszu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do roku 1950 gmina Sporysz była odrębną jednostką administracyjną. Organizatorem parafii był ksiądz Zdzisław Dzidek, późniejszy proboszcz. 7 listopada 1953 administrator diecezji krakowskiej, arcybiskup lwowski, ksiądz Eugeniusz Baziak poświecił kamień węgielny pod budowę świątyni, która stanęła na miejscu dawnej kaplicy. Tego roku również utworzono tu samodzielną parafię wyłączoną z parafii żywieckiej. Konsekracji świątyni dokonał w roku 1962 biskup Karol Wojtyła. Prace wykończeniowe przy budynku świątyni trwały do 1986 roku, wtedy to na wieży na sygnaturce zamontowano krzyż, a wnętrze wyłożono marmurową posadzką. Kościół wybudowano na rzucie prostokąta, posiada trzy nawy. Nawa główna otwiera się do naw bocznych filarowymi arkadami, nawy boczne niższe, całość nakryta jest płaskimi stropami. Budowla nawiązuje do układu bazylikowego, dach wieńczy wysoka, strzelista, ażurowa sygnaturka. Ciekawe jest wnętrze kościoła ozdobione dekoracją mozaikową z barwnych płytek, wykonaną według projektu profesora Wiktora Zina. Mozaika wypełnia również całą ścianę główną prezbiterium, przedstawia ona Chrystusa Króla o postawie stojącej w otoczeniu aniołów. Na ścianach nawy głównej nad filarami i arkadami znajdują się mozaikowe Stacje Męki Pańskiej. Wystrój wnętrza dopełniają kolorowe witraże o wzorach geometrycznych. W kościele tym znajdują się dzieła Jana Chwieruta o którym pisaliśmy już wcześniej TUTAJ.
kościół chrystusa króla w żywcu sporyszu
foto – lutmaxx.tak.pl

Źródło:
Z. Rączka, Przewodnik po kościołach żywieckich, Żywiec 1992.

About author

Więcej w Slider (1 z 120 artykułów)
Barwna historia ulicy Wesołej...


Nazwy ulic nie są przypadkowe… Zazwyczaj związane są one z ważnymi wydarzeniami historycznymi; postaciami, które wpłynęły na dzieje państwa lub ...