poniedziałek, 20.02.2017 15:47

Ciekawy projekt transgraniczny

W Zwardoniu powstanie nowa wiata turystyczna. Inwestycja zaplanowana jest w ramach projektu pod nazwą "CrossiGeo na Granicy" realizowanego za pośrednictwem Euroregionu Beskidy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, przy udziale budżetu państwa i budżetu Gminy Rajcza.
Niedawno Starostwo Powiatowe w Żywcu opublikowało ranking ośrodków szkolenia kierowców z terenu Żywiecczyzny. Zestawienie owo zostało opatrzone magicznym tytułem i hasłem przewodnim - „zdawalność”. To słowo dosyć nowe, w domyśle przypisywane egzaminom dojrzałości, a częściej chyba egzaminom na prawo jazdy. Ranking to zatem, określający skuteczność w staraniu się o ten ważny dokument. Trudno jednak znaleźć jednoznaczną definicję, jak tą zdawalność, w przypadku egzaminów w WORDzie, się bada i określa. Jeżeli to na przykład ilość osób z danego ośrodka które zdały, na 100 przystępujących do egzaminów, no to istotnymi są pytania, który raz zdawały te osoby, które teraz zaliczyły oraz ile kolejnych egzaminów zaliczą te teraz niezdające. Jeżeli założyć, że to ilość osób zdających skutecznie, w jakimś tam odcinku czasu, rodzą się podobne pytania. Ponadto różne są odstępy czasu, po jakich można zaliczać ponownie, zależne od ilości chętnych.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”. Koszty przedsięwzięcia ponoszą między innymi: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Miasto Żywiec, Gmina Jeleśnia, Gmina Świnna, Gmina Stryszawa, Miasto Sucha Beskidzka, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Nasze województwo ma szansę pójść w kierunku demokracji oddolnej. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli projekt uchwały, według której mieszkańcy „śląskiego” będą mogli wnosić pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał, więc podjąć inicjatywę uchwałodawczą, po zebraniu co najmniej 10 tys. podpisów.
Zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie to temat, który nie schodzi z nagłówków lokalnych gazet i głównych stron regionalnych portali internetowych. Z problemem tym walczą również samorządy. Włodarze Żywca podejmują szereg działań, które mają poprawić stan środowiska, o czym dziś poinformował burmistrz Żywca - Antoni Szlagor.