niedziela, 23.04.2017 16:08

Twórca żywieckiej kultury - Michał Jeziorski

Oceń artykuł
(0 głosów)
Twórca żywieckiej kultury - Michał Jeziorski
Co jakiś czas przybliżamy Wam sylwetki osób, które w dużym stopniu wpłynęły na rozwój naszego miasta. Zapraszamy do zapoznania się z biografią Michała Jeziorskiego, twórcy kultury w naszym mieście. 

Michał Jeziorski urodził się w Żywcu w 1892 roku w ubogiej rodzinie mieszkającej na Rudzy. W roku 1907 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Realnej w Żywcu, by zakończyć ją zdanym egzaminem maturalnym w 1912 roku. W tym samym roku Jeziorski rozpoczął studia polonistyczne na UJ, przerwane I wojną światową w 1914 r. 17 lipca tegoż roku zaciągnął się do legionów, następnie wcielono go do armii austriackiej. W międzyczasie dostał się do niewoli rosyjskiej, z której udało mu się zbiec i dołączyć do Wojska Polskiego. Z frontu I wojny światowej wrócił w stopniu porucznika.  W październiku 1919 r. kontynuował przerwane studia, ukończone 22 października 1921 roku. Po studiach pracował jako zastępca nauczyciela w szkole, do której niegdyś uczęszczał. Od roku 1927 do 1936 (rozwiązanie szkoły) pracował jako nauczyciel w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim. Jeziorski uczył języka polskiego, francuskiego oraz nauki o Polsce. Ze wspomnień uczennic wyłania się obraz nauczyciela z pasją:

„Prof. Michał Jeziorski był polonistą wysokiej klasy. Wykładał jasno i dobitnie, z zaangażowaniem uczuciowym, zachęcał do czytania, uczył samodzielnej analizy utworów poprzez rozwiązywanie postawionych problemów. Kształcił uczucia, zwłaszcza patriotyczne, kładąc nacisk na sytuacje emocjonalne w utworach i charakterystykę postaci pozytywnych. Poprzez wnikliwe śledzenie treści poznawczych i wychowawczych omawianych dzieł rozwijał logiczne myślenie, cierpliwie naprowadzając uczennice na właściwe odpowiedzi. Umiał wydobyć piękno utworów i ich różnorakie wartości. Uczył poprawnej recytacji i samodzielnych przemówień, przygotowujących do przyszłego zawodu.

Profesor zachęcał nas do treściwych, estetycznych, obrazowych i logicznych wypowiedzi pisemnych. Najlepsze były często czytane na lekcjach i analizowane. Systematycznie i szybko poprawiał prace domowe i wypracowania szkolne.

(…)

Profesor Jeziorski był wymagający, karcił leniwe uczennice, które czasem w obawie przed dwóją chowały się w klasie za szafę, aby nie stracić wykładu. Zawdzięczamy mu wiele, gdyż nauczył nas kochać literaturę, poprawnie i logicznie wypowiadać się oraz wypisywać., służyć ojczyźnie jak najlepiej, poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków”*.

W roku 1937 został kierownikiem i nauczycielem Miejskiej Jednorocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego, przekształconej w 1938 roku w Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Szkoła nie rozwinęła jednak skrzydeł, ponieważ we wrześniu 1939 roku w wyniku działań II wojny światowej Żywiec został włączony do Rzeszy i szkołę zamknięto. 20 października wydano zgodę na jej otwarcie, jednak po kilku dniach ostatecznie ją zlikwidowano.Poza działalnością dydaktyczną Jeziorski był wielkim społecznikiem. Pomagał biednym ludziom nie tylko poprzez działalność oświatową – dając im szansę na edukację, ale także dając im prawo do uczestnictwa w kulturze. Przykładem tej „pracy u podstaw” jest czynny udział Jeziorskiego w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Przy towarzystwie założył serię wydawniczą Biblioteka Żywiecka, która działa do dziś.

Aktywny udział Jeziorskiego w kulturze zaowocował powstaniem pisma regionalistycznego „Gronie”. Pierwszy numer ciekawego kwartalnika Gronie ukazał się w styczniu 1938 roku, a wydany został przez Sekcję Miłośników Żywiecczyzny przy Kole Towarzystwa Szkół Ludowych w Żywcu. Opisywane pismo regionalne założyli oraz redagowali wykształceni i światli ludzie – polonista Michał Jeziorski, historyk Stanisław Szczotka, skierowane było do osób aktywnych i twórczych. Redaktorzy wraz z gronem redakcyjnym zadbali o różnorodność tematyczną i – przede wszystkim – wysoki poziom drukowanych tekstów.  Jeziorski i Szczotka mieli – jak pisze Anna Węgrzyniak – „ambicje poznawcze i kulturoznawcze, chcieli zintegrować społeczność wokół spraw związanych z szeroko pojętą kulturą regionu (duchową i materialną)”**. Autorzy starannie dobranych tekstów studiowali dzieje ziemi żywieckiej, wspomagali rozwój  regionu a także kulturę narodową, promując wartości regionalne, przedstawiając zabytki kultury i dzieląc się swoją wiedzą w zakresie różnych dziedzin. Przedwojenne „Gronie” ukazywały się przez niespełna dwa lata – 1938-1939, regularnie co kwartał (6/7 numerów).

Michałowi Jeziorskiemu zawdzięczamy również powstanie w Żywcu muzeum. Już w latach 20. XX rozpoczął Jeziorski wraz z Tadeuszem Charlewskim gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie zabytków kultury. Pierwszą siedzibą muzeum była szkoła przy ulicy Zielonej. W gromadzeniu zabytków pomagały uczennice seminarium. Były to eksponaty etnograficzne, historyczne, archeologiczne oraz przyrodnicze. W 1936 roku zbiory przeniesiono do lokalu Sekcji Miłośników Żywiecczyzny przy Kole TSL na Rynku, tym samym powołując Muzeum Miejskie w Żywcu, którego społecznym dyrektorem został Michał Jeziorski. Muzeum oprócz przechowywania eksponatów, było ośrodkiem badań naukowych i popularyzacji wiedzy o Żywiecczyźnie.

Także założona w 1934 roku m.in. przez Michała Jeziorskiego sekcja Miłośników Żywiecczyzny w istotny sposób wpłynęła na rozwój Żywiecczyzny i jej obecny kształt.

Po rozpoczęciu działań wojennych przez faszystów Michał Jeziorski wstąpił w szeregi tajnych organizacji ruchu oporu. Najpierw zasilił Tajną Organizację Wojskową,  następnie Związek Walki Zbrojnej przekształcony w AK. W roku 1940 podczas akcji wysiedleńczej „Saybusch Aktion” Jeziorski wyjechał do Generalnej Guberni. W Puławach został aresztowany i trafił najpierw do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen Oranienburg k. Berlina, a następnie do obozu Hamburg Neuengamme i Dachau w Bawarii, skąd napisał kilka szyfrowanych listów do rodziny i zmarł z wycieńczenia i głodu 13 czerwca 1942 r.

Przypisy:

•    J. Stankiewicz, Karta Groni XVI.

•    A. Węgrzyniak, Żywieckie Gronie, „Świat i Słowo” 2008, nr 1, s. 224.

Bibliografia:

I.    Jeziorski, Rzecz o człowieku przyzwoitym, „Kalendarz Beskidzki 2012”, s. 83-87.

Autor: Ren

 

 

Czytany 844 razy