Księga Żywieckiego Cechu Tkackiego z lat 1738-1784

Towarzystwo Naukowe Żywieckie zapowiada nowe wydawnictwo. W serii FONTES HISTORIAE TERRAE ZYVECENSIS ukaże się Księga Żywieckiego Cechu Tkackiego z lat 1738-1784.

 Rękopis księgi żywieckiego cechu tkackiego będący w posiadaniu państwa Molińskich zawiera zapisy odnoszące się do lat 1738-1784 i powstał w tym okresie. Treść księgi dotyczy różnych wewnętrznych spraw organizacyjnych cechu - w większości są to wpisy wkupień za braci zupełnych i półbraci, wyzwoleń towarzyszy oraz zwolnień z różnych służb cechowych. Informacje te są nader interesujące, ponieważ pozwalają na wgląd w strukturę i funkcjonowanie żywieckiego cechu w XVIII w. Mogą również pomóc osobom prowadzącym badania genealogiczne rodów mieszczańskich uściślić bądź wzbogacić dane pochodzące ze źródeł innego rodzaju, np. metrykalnych lub kronikarskich, zawierają bowiem informacje pozwalające na ustalenie relacji filiacyjnych i koligacyjnych pomiędzy niektórymi osobami, migracji poszczególnych osób między miastami lub wsiami a miastem i odwrotnie. W księdze można także znaleźć świadectwa zaistniałych konfliktów pomiędzy członkami cechu oraz sposoby ich rozwiązania. W końcu należy również podkreślić, że wszystkie zawarte w księdze informacje cechuje wysoka wiarygodność, bardzo często połączona z ich niedostępnością w innych źródłach.

Wydawnictwo wstępem i komentarzem opatrzył dr Przemysław Dyrlaga.

 


Drukuj   E-mail