Żywieccy zbójnicy odegrali też dużą rolę poza Beskidem Żywieckim i kotliną. Nasz region uważany był w dawnych wiekach za matecznik zbójectwa. Pewne trendy i wzorce zachowań przenoszone były i na sąsiednie okolice. Za pożywieniem i poprawą bytu udawali się zbójcy też w lasy i góry bliżej Górnego Śląska, na Orawę lub region śląsko – morawski.
środa, 05.04.2017 12:46

Pierwszy bankomat w Żywcu

Młodsi Czytelnicy będą zapewne zdziwieni faktem, że jeszcze nie tak dawno bankomat wcale nie był urządzeniem powszechnie stosowanym. Wiecie kiedy i gdzie pojawił się pierwszy bankomat w Żywcu?
niedziela, 02.04.2017 14:07

Zbójnictwo na Żywiecczyźnie - cz. I

Ciekawy temat zbójectwa posiada wiele przyczyn powstania, a geneza lub dokładne daty nie są jednoznaczne. Za początki zbójeckiego procederu uznaje się między innymi XVI wiek i działalność pasterzy wołoskich. Władze zmuszały ich do trwałego osiedlenia się, by móc narzucić na nich obowiązki feudalne. Pasterze ci, zachowując wolność osobistą, zbiegali w góry i zawiązywali bandy utrzymujące się z grabieży.
niedziela, 26.03.2017 18:01

Stary Zamek w Żywcu z kilkoma basztami

Czy wiecie, że stary zamek w Żywcu posiadał przed wiekami posiadał kilka baszt? Jak wynika z prowadzonych od wielu lat badań przed 1462 r. istniała wieża mieszkalna i dwie baszty łupniowe. Pierwotne założenia obronne zostały zniszczone w 1477 r.
Pracownia Książki i Inspiracji zaprasza na wykład pt.: „Powiat żywiecki w świetle XIX-wiecznych statystyk austriackich” 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii, ul. Jagiellońska 15