Najnowsze

Z drogi! Jukace pędzom!

"Z drogi! Jukace pędzom! Po dwók, po trzok niby strzygonie rosochaci, wpadli Zabłocanie do Zywca i biegnąc brzyncom sporymi dzwonkami, uwiesonymi na zadku zbójnickiego pasu. Brzyncom lańcuchami groźni w sierścistej przyodziewie. Widziadło zbójnickiego towarzystwa przebiegło miasto wzdłuż i wszerz. Jesce nie bierom okupu, ino strasom. Nikt biegnącym nie wchodzi w drogę. Gnajom jak strumień górski po ulewie. Jest to zapowiedź napaści gromadnej w dniu następnym, w Nowy Rok" - przedstawiamy niezwykły opis tradycji Jukacy, pochodzący z roku 1938.

Wilhelm Brasse - wspomnienie

Wilhelm Brasse urodził się w Żywcu 3 grudnia 1917 roku. Jego rodzice byli polskimi patriotami, ojciec uczestniczył w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Praktykę w zawodzie fotografa Pan Wilhelm odbywał najpierw w Żywcu a następnie pracował w firmie „Foto-Korekt” w Katowicach. Po wybuchu II wojny światowej niemiecki okupant naciskał na Brassego, by podpisał volkslistę – nie zgodził się. Chcąc dołączyć do wojska polskiego we Francji, próbował przedostać się przez Węgry, próba ta nie powiodła się i 28 marca 1940 roku został złapany. Po kilku miesiącach trafił do KL Auschwitz. Był 31 sierpnia 1940 roku. W obozie otrzymał numer 3444. Podczas przesłuchania nowych więźniów zapytano Brassego o zawód, jak powiedział Pan Wilhelm w wywiadzie przeprowadzanym przez Ireneusza Jeziorskiego –

Żywczanie na frontach I wojny światowej

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga 28 czerwca 1914 roku. Mieszkańcy Żywiecczyzny również walczyli na frontach Wielkiej Wojny. Mimo, że była ona niezwykle krwawa i brutalna, to paradoksalnie przywróciła nam niepodległość, którą świętujemy 11 listopada. W tym roku po raz 100!

Image