Najnowsze

Zygmunt Jaworski - grafik z "Solali". Część II

Twórczość Zygmunta Jaworskiego jest bardzo zróżnicowana i nierozerwalnie związana z Żywcem. Któż nie kojarzy dawnych opakowań z kolorowej bibuły, kalki maszynowej i ołówkowej, etykiet spożywczych czy rysunków z papierowych serwetek „Solali”. Jeszcze w latach 80. XX w. te codzienne produkty znajdowały się w żywieckich domach. W małym miasteczku każdy też znał autora wspomnianych projektów - Zygmunta Jaworskiego, grafika słynnej Żywieckiej Fabryki Papieru „Solali”. Nie wszyscy jednak wiedzieli, że skromny kierownik pracowni graficznej był profesjonalnym artystą.

Kolej żelazna na Żywiecczyźnie

W XIX wieku, okresie zaborów w Polsce, powstały na naszych ziemiach linie kolejowe, które z niewielkimi zmianami przetrwały do dziś. Kolej powstawała z myślą o połączeniu byłych ziem polskich ze stolicami państw zaborczych: Galicji z Wiedniem; Królestwa z Moskwą i Petersburgiem oraz ziem zachodnich z Berlinem i Śląskiem.

W tym szkicu skupimy uwagę w głównej mierze na kolejach powstałych na terenie Galicji, szczególnie zaś kolei na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie.

Skarb ukryty w żywieckiej dzwonnicy

5 marca 2001 r., w czasie remontu zabytkowej dzwonnicy w Żywcu, pracownicy znaleźli dokumenty, będące kronikarskim opisem wszystkich remontów obiektu. Dokumenty te były schowane w "bani", czyli wykończeniu dachu, znajdującym się np. pod krzyżem zwieńczającym kalenicę.

Skok w nieznane

Gumowa lina, uprząż i most – to tylko niektóre elementy potrzebne do Bungee jumpingu - zabawy zapewniającej niesamowite wrażenia, i zastrzyk adrenaliny.

Pałac Habsburgów w Żywcu

Druga – po Starym Zamku – rezydencja żywiecka to Pałac Habsburgów, zwany często Nowym Zamkiem. Powstał on w wyniku przebudowy barokowych oficyn otaczających Stary Zamek. Ostatni z rodu Wielopolskich, Adam, zamieszkujący oficyny sprzedał swe posiadłości w roku 1838 Karolowi Ludwikowi Habsburgowi. Natomiast syn Karola Ludwika, Albrecht Fryderyk, zlecił swojemu budowniczemu Carlowi Pietschce przebudowę barokowych, południowych oficyny na nowy pałac.

Historia pewnego sztandaru

Wielka wojna nie zakończyła się po kilku tygodniach walk, jak tego sobie życzyli niemieccy generałowie. Przybrała formę wojny pozycyjnej, która trwała, trwała i nie było widać jej końca... Dyrekcja i nauczyciele żeńskiej szkoły w Żywcu musieli się do tej trudnej sytuacji zaadoptować. Nadal szyto koszule, czapki, torebki, rękawiczki i za pośrednictwem Ligi Kobiet wysyłano na front.

Feliks Kantyka oraz jego klub „Jemioła”

Feliks Kantyka – niezwykła, choć trochę już zapomniana postać. Poeta, społecznik, działacz oraz założyciel klubu Jemioła, który stał się inspiracją dla późniejszych tzw. „Klubów Rolnika”. Dzisiaj przypomnimy sylwetkę tego zapomnianego poety i społecznika. 

Image