Mieliśmy niedawno Boże Narodzenie, jutro sylwester, zaraz potem Nowy Rok, nadejdą Trzej Królowie ze swoim orszakiem. To czas bardzo intensywnie nasycony wszelkimi rytuałami, obrzędami, symboliką. Kolosalny wpływ na to ma bogactwo kultury ludowej Żywiecczyzny i podtrzymywanie jej tradycji.
poniedziałek, 19.12.2016 00:00

Ciekawostka z historii meteorologii

Zbliżają się święta. Abstrakcyjnie, w piosenkach zwłaszcza, zwane białymi, pomimo że od dawna śniegu w nie nie widzieliśmy. Teraz jest szansa, bo cośkolwiek w grudniu się już zabieliło. A bywało kiedyś dużo zimniej, bywało.
czwartek, 15.12.2016 19:18

By promować nasz region

Wczoraj na terenie Biblioteki Samorządowej w Żywcu odbyła się promocja i prezentacja pierwszego Kalendarza Asysty Żywieckiej. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a w progach biblioteki pojawiło się wiele gości.
Szukasz porady – żaden problem Któż z nas nie posiada rzeczy o których wartości, nawet nie wie. Pamiątkowa biżuteria, wiekowe filiżanki, zniszczone lustra i multum innych przedmiotów - teraz ponownie mogą odzyskać utracony blask i swoje piękno ! Dla mieszkańców regionu, Muzeum Miejskie w Żywcu przygotowuje innowacyjną akcję. Konserwatorzy w trakcie trwania eventu, zamiast zajmować się zabytkami, pomogą nam zając się przyniesionymi przedmiotami. Czemu by nie skorzystać Do tego zadania zostały wydelegowane dwie panie ( konserwatorzy zabytków ), które podejmą się zadania przygotowania odpowiedniej ekspozycji swoich własnych przedmiotów domowych. Nie każdy z nas przecież wie, jak takie przedmioty zakonserwować, bądź czyścić. Dyrektor placówki Anna Tuleja informuje, że pracownicy przekażą również informację odnośnie przechowywania starych dokumentów, bądź odświeżania starych druków ( wiek, znaczenie czy pochodzenie przedmiotu ), nie będą miały w tym przypadku znaczenia. Na pewno warto zapamiętać, iż owa pomoc nie będzie się wiązać z wyceną takiego przedmiotu. Spotkania mają mieć charakter cykliczny. Gorąco zapraszamy - pewnie i nie jednego się ciekawego dowiemy przy okazji. Oprac. DB
Maria Krystyna Habsburg należała do znanego europejskiego rodu dynastycznego. Wśród przodków miała wielu cesarzy, królów, książąt.