czwartek, 15.12.2016 19:18

By promować nasz region

Wczoraj na terenie Biblioteki Samorządowej w Żywcu odbyła się promocja i prezentacja pierwszego Kalendarza Asysty Żywieckiej. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a w progach biblioteki pojawiło się wiele gości.
Szukasz porady – żaden problem Któż z nas nie posiada rzeczy o których wartości, nawet nie wie. Pamiątkowa biżuteria, wiekowe filiżanki, zniszczone lustra i multum innych przedmiotów - teraz ponownie mogą odzyskać utracony blask i swoje piękno ! Dla mieszkańców regionu, Muzeum Miejskie w Żywcu przygotowuje innowacyjną akcję. Konserwatorzy w trakcie trwania eventu, zamiast zajmować się zabytkami, pomogą nam zając się przyniesionymi przedmiotami. Czemu by nie skorzystać Do tego zadania zostały wydelegowane dwie panie ( konserwatorzy zabytków ), które podejmą się zadania przygotowania odpowiedniej ekspozycji swoich własnych przedmiotów domowych. Nie każdy z nas przecież wie, jak takie przedmioty zakonserwować, bądź czyścić. Dyrektor placówki Anna Tuleja informuje, że pracownicy przekażą również informację odnośnie przechowywania starych dokumentów, bądź odświeżania starych druków ( wiek, znaczenie czy pochodzenie przedmiotu ), nie będą miały w tym przypadku znaczenia. Na pewno warto zapamiętać, iż owa pomoc nie będzie się wiązać z wyceną takiego przedmiotu. Spotkania mają mieć charakter cykliczny. Gorąco zapraszamy - pewnie i nie jednego się ciekawego dowiemy przy okazji. Oprac. DB
Maria Krystyna Habsburg należała do znanego europejskiego rodu dynastycznego. Wśród przodków miała wielu cesarzy, królów, książąt.
wtorek, 01.11.2016 20:33

Uratują kolejne zabytki!

Dziś - 1 listopada 2016 r, po raz siódmy na żywieckich cmentarzach odbyły się kwesty na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy kościele świętego Marka w Żywcu. To ważna dla naszego miasta nekropolia, bowiem pochowane są na niej zasłużone dla Żywca osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju na przełomie XIX i XX w.
Jan Kazimierz Olpiński to kolejna – po Julianie Reimschusesl’u –  postać/sylwetka ważna dla Żywca, którą przedstawiamy na portalu. W 1908 roku Jan Kazimierz Olpiński po raz pierwszy zaprezentował swoje prace żywieckiej publiczności. Wystawa mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego. Uroczystego otwarcia dokonał właściciel dóbr żywieckich, miłośnik malarstwa polskiego – arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Mieszkańcy mieli okazję podziwiać ok. 40 prac artysty, były to: portrety, pejzaże, sceny rodzajowe. Obrazy te znamy jedynie z reprodukcji. Wystawa odniosła duży sukces, malarz przede wszystkim chwalony był za portrety.