Pragnę przybliżyć Państwu postać Henryka Worka – charyzmatycznego nauczyciela w-f, kochanego i uwielbianego przez młodzież, człowieka wszechstronnie uzdolnionego i z ogromnym poczuciem humoru, a jednocześnie człowieka niezwykle wrażliwego, samotnego i nieszczęśliwego, który zapomnienia szukał w alkoholu i pośrednio przez alkohol zbyt wcześnie zakończył swoje piękne i cenne życie. W tym celu przeprowadziłam rozmowę z panem Edwardem Langiem – przyjacielem Henryka oraz panem Włodzimierzem Zwierzyną, który również bardzo dobrze go znał.
Obrona Węgierskiej Górki była jednym z najważniejszym etapów II Wojny Światowej na południu Polski. Nic więc dziwnego, że tę malowniczą miejscowość odwiedził Bogusław Wołoszańki- najbardziej rozpoznawalny dziennikarz historyczny w Polsce.
wtorek, 19.07.2016 17:29

Ambasador Żywca w Krakowie

Ambasador Żywca w Krakowie „....chociaż mieszkają obecnie w innych regionach kraju, chlubią się tym, Że urodzili się w Żywcu i okolicach. Spora grupa mieszka w Krakowie. Chcąc dać wyraz przywiązania do swojej pierwszej „Małej Ojczyzny” Postanowili utworzyć Koło zamiejscowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej” (Grażyna Starzak, „Dziennik Polski”)
Miasta partnerskie Żywca – część II
„Miasta partnerskie” są formą współpracy między ośrodkami miejskimi w różnych krajach, mającą na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Pierwsze partnerstwa miast powstawały w 1947 r. Ich intencją było rozpowszechnianie międzynarodowej współpracy u podstaw. Prekursorami podpisania pierwszych umów partnerskich były władze niemieckiego Ludwigsburga i francuskiego Montbéliard.