Ukazała się biografia ks. Stanisława Piątka

Ukazała się biografia ks. Stanisława Piątka

Na rynku wydawniczym ukazała się biografia ks. Stanisława Piątka, kapłana który urodził się w Sporyszu w Żywcu. 

Biografia ks. Stanisława Piątka ukazała się nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki. Duchowny związany był szczególnie z klasztorem w Kętach, był tam kapelanem przez ponad 40 lat. Rozwijał również pasje pisarskie. Był autorem szkiców historycznych i wspomnień. Popularyzator dziejów ziemi oświęcimskiej, zatorskiej i żywieckiej. 


Drukuj   E-mail