niedziela, 10.07.2016 22:59

Misja natura

Oceń artykuł
(0 głosów)
Misja natura
Ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego „Life+” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał projekt „Misja Natura”. Miało na celu poszerzenie wiedzy odbiorców o Naturze 2000.

Chodzi o świadomość człowieka, aby zachować unikalne gatunki roślin i zwierząt. Tylko wiedza pozwoli ludziom harmonijnie, zgodnie z naturą prowadzić swoją działalność, tzn. przekazywać dobre praktyki i korzyści jakie mają obydwie strony: chroniona przyroda i gospodarka człowieka. Idea obszarów chronionych (nie mylić z rezerwatami) ma na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Europy. Kraje zobowiązały się wdrożyć akty prawne do swojego prawodawstwa, aby chronić przyrodę - w Polsce to Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Naturze 2000 przyświecał cel i idea by relacje pomiędzy lokalną grupą społeczną, a obszarami chronionymi były przyjazne, bo świadomość i podejście człowieka jest najważniejsze. Ochrona przyrody to nie zakazy i ograniczenia, ale świadomy wybór, praca nad wdrażaniem zadań ochrony. W ramach tego projektu powstał przyrodniczo - przygodowy serial „Misja Natura” ukazujący piękno polskiej przyrody, różnych jej regionów, bogatą różnorodność biologiczną, obszary siedlisk przyrodniczych, a przy okazji promuje produkty lokalne i rękodzieło. Serial wyemitowała Telewizja Polska, ale obecnie można obejrzeć poszczególne odcinki na kanale YouTube.

Oprac. MH

Czytany 215 razy