Moja Woda – dotacje na instalacje na deszczówkę

Moja Woda – dotacje na instalacje na deszczówkę

Gmina Łodygowice informuje, że program pn.: „Moja Woda” prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski można składać od 01 lipca 2020 r.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji można uzyskać w WFOŚiGW lub na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/


Drukuj   E-mail