Trwa termomodernizacja obiektów powiatowych

Trwa termomodernizacja obiektów powiatowych

Starostwo Powiatowe w Żywcu realizuje jeden z największych programów termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu

Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

Przychodnia

Termomodernizacja budynku „Przychodni” (obok Policji) w Żywcu

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

Termomodernizacja czterech budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy (na zdjęciu budynek Bursy)

Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu

Łączna kwota wszystkich zadań wynosi ok. 40 mln złotych. Większość w/w obiektów realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych na poziomie ok. 85%. Wszystkie inwestycje planujemy zakończyć do roku 2021.

Obiekty objęte termomodernizacją pozwolą na uzyskanie sporych oszczędności wynikających z bieżącego użytkowania (instalacje fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła, wymiana instalacji elektrycznej) oraz stworzą także zupełnie nowy wizerunek obiektów powiatowych na miarę XXI wieku.


Drukuj   E-mail