Wieprz: Powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej

Wieprz: Powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej

Gmina Radziechowy-Wieprz realizuje projekt o wartości 1 395 758,27 zł  pod nazwą: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu zostanie
 utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej – w części budynku tzw. „Okrąglaka” przy ul. Nad Sołą w Wieprzu
 wykonane działania przyrodnicze 
 zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna

Zdjęcie: FB GCKPT


Drukuj   E-mail