Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało o otrzymaniu dotacji na realizację zadania pn. „ Zakup ambulansu z wyposażeniem dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na potrzeby Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Żeromskiego 7”.
29 września 2023 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.
Pociągiem REGIO "Pilsko" bezpośrednio z Żywca do Krakowa, a z Suchej Beskidzkiej w kierunku Bielska-Białej i Katowic można dojechać w każdą niedzielę. Teraz już bez utrudnień.
Konsorcjum firm odpowiedzialne za budowę tzw. Obejścia Węgierskiej Górki podpisało 29 września br. aneks do umowy, którego przedmiotem jest przesuniecie terminu realizacji budowy. 
Od września bieżącego roku mieszkańcy Gminy Gilowice mogą korzystać z autobusów MZK, które dojeżdżają do centrum Gilowic. Dodatkowo pasażerowie będą mieli możliwość zakupu biletów w tej miejscowości. 
Poważne uszkodzenie przepustu drogowego w Zarzeczu w gminie Łodygowice spowoduje przerwanie prac przy drodze ale i zwiększy całkowity koszt inwestycji. Zarządca drogi - Starostwo Powiatowe w Żywcu - prosi o wyrozumiałość.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1444S w miejscowości Rycerka Górna.
Dzisiaj ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej turze dofinansowanie w łącznej wysokości przekraczającej 1,8 mld zł otrzyma ponad 3200 samorządowych inwestycji. Jakie zabytki w powiecie żywieckim otrzymają dofinansowanie? 
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Żywieckiego, na którym dyskutowano o trudnościach w finansowaniu działalności Nowego Szpitala w Żywcu. Pomimo możliwości dalszego rozwoju usług w Nowym Szpitalu największym wyzwaniem pozostaje otrzymywanie z NFZ bieżących płatności za wykonane usługi.
Ogłoszono wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Kierowcy, rowerzyści i piesi – wszyscy skorzystają na dodatkowych środkach, również w powiecie żywieckim.
W nowym rozkładzie jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10 grudnia pojawiło się połączenie z Warszawy do Monachium przez Czechowice-Dziedzice. Dojedziemy także do Budapesztu czy do Pragi.