Trwa przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów w Żywcu. Miejsce to z pewnością będzie przyciągało dzieci oraz młodzież. 
Ze względu na liczne zapytania ze strony Mieszkańców Żywca, Zarząd Powiatu Żywieckiego oświadcza, że podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do właściwego zagospodarowania obiektu Nowego Zamku w Żywcu.
9 listopada 2023 roku rozpoczeła się pierwsza faza prac m.in. na tzw. Moście Widzyka. Niestety prace postępują bardzo wolno,a na remontowanym moście niewiele się dzieje. 
Decyzja spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka spotkała się z ogromnym zaskoczeniem. Proces wyboru wykonawcy trwał od 17 marca 2023 roku, a otwarcie ofert zostało kilkukrotnie przesunięte. Ostatecznie, 4 sierpnia 2023 roku otwarto oferty 11 zainteresowanych firm.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym likwidowane są bariery architektoniczne w budynku.
 Elektrownia SMR na Żywiecczyźnie to najnowszy pomysł na rozwiązanie problemu smogu na Żywiecczyźnie. Do debaty zaprasza dziennikarz i działacz społeczny Marcin Twardysko. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem, w mediach społecznościowych powstał także specjalny profil zachęcający do dyskusji społecznej na ten temat.
23 lutego 2023 roku miało miejsce przekazanie inwestycji pt. "Remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu” do realizacji.
Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało jeden z najbardziej wyczekiwanych zestawień - końcowy wskaźnik sukcesu w samorządach w latach 2018 - 2023. Skupimy się na Żywcu, który na 267 miast powiatowych biorących udział w rankingu uplasował się na 8. pozycji!
Zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. 
9 lutego 2024 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.
Zdając sobie sprawę z powagi problemu związanego z tragicznym stanem nawierzchni drogi powiatowej – ul. Jana Pawła II w Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podlas do granicy z Kalną od dłuższego czasu podejmuję interwencje u zarządcy drogi odpowiedzialnego za jej stan techniczny Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu - informuje wójt Jan Góra.
Miasto Żywiec otrzymało około 17 milionów złotych rządowego wsparcia w ramach Polskiego Ładu na modernizację dróg. Aktualnie trwają procedury przetargowe związane z planowanymi inwestycjami.