Będzie trzeba informować o zawarciu umowy o dzieło

Będzie trzeba informować o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło.

ZUS jest zobowiązany, na podstawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzonej Tarczą antykryzysową, do:

 •       prowadzenia ewidencji takich umów,
 •      zapisywania na koncie płatnika informacji o zawartych umowach o dzieło.

Termin i forma zgłoszenia informacji o zawartej umowie

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło):

 •   do 7 dni od zawarcia umowy o dzieło,
 •   formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 •   dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.  

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu  umowy o dzieło?

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli:

 •          zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy.
 •          jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek, czy też nie.

 

Umowy o dzieło, które nie podlegają zgłoszeniu do ZUS

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 •        zawartych z własnym pracownikiem,
 •          wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 •          zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
 •          zawartych przez podmiot lub jednostkę organizacyjną (np. stowarzyszenie fundacja, spółka prawa handlowego, itp.), jeżeli nie jest płatnikiem składek, tj. nie jest zobowiązany do zarejestrowania się w ZUS jako płatnik składek ze względu na brak obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

 Szczegóły w linku https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne

 

Kontakt z ZUS:

ü    Kontakt telefoniczny z ZUS od 21 września br.

ü    Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń

ü      E-wizyta w ZUS

ü      Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS


Drukuj   E-mail