Budżet Żywca na 2022 roku został uchwalony

Budżet Żywca na 2022 roku został uchwalony

9 grudnia br. podczas Sesji Rady Miejskiej uchwalono budżet Miasta Żywiec na 2022 r. 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 184.204.131,87 złotych, w tym:

1) dochody bieżące: 173.917.620,87 złotych;

2) dochody majątkowe: 10.286.511,00 złotych

Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2022 rok:

 1. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich 1.980.000,00
 2. Wprowadzenie stref płatnego parkowania 2.200.000,00
 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic 200.000,00
 4. Utrzymanie rezultatów projektu – „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” 50.000,00
 5. Smart Żywiec –® ewolucja – budowa tras 5.772.403,75
 6. Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego 5.200.000,00
 7. Wykup nieruchomości pod inwestycje 120.000,00
 8. Wymiana klap dymowych na dachu Galerii Lider 150.000,00
 9. Rozbudowa monitoringu o kolejne punkty kamerowe 80.000,00
 10. Wykonanie systemu asekuracyjnego na dachu Urzędu Miejskiego w Żywcu 35.000,00
 11. Zakup urządzeń elektronicznych do ciągłej, bezawaryjnej i bezpiecznej pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu 149.400,00
 12. Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu 4.300.000,00
 13. Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Żywiec – Sporysz 350.000,00
 14. Inwestycje oświatowe 200.000,00
 15. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Moszczanicy 10.000,00
 16. Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar –Kolonia 2.300.000,00
 17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar – Kolonia 850.000,00
 18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar – Kolonia 150.000,00
 19. Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 50.000,00
 20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 1.000.000,00
 21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej.200.000,00
 22. Smart Żywiec – ®ewolucja – zakup urządzenia (schodołaz) 64.107,25
 23. Nabycie od Gminy Wilkowice 54 szt. udziałów w Spółce Beskid Żywiec 120.000,00
 24. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca 500.000,00
 25. Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu 54.000,00
 26. Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej  10.000,00

 Razem: 27.094.911,00

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.303.071,60 złotych. Deficyt ten ma zostać pokryty:

- z wolnych środków w kwocie: 4.337.554,00 złote,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 8.965.517,60 złotych. 

Z treścią uchwały możecie zapoznać się TUTAJ.

Zdjęcie: Dario Film