Drewniane kościoły w Gilowicach i Łodygowicach będa odnowione!

Drewniane kościoły w Gilowicach i Łodygowicach będa odnowione!

Kościoły drewniane w Łodygowicach i Gilowicach będą poddane pracom konserwatorskim, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej".

21 kwietnia 2020 r., mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, została podpisana umowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach projektu pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury pomiędzy Diecezją Bielsko-Żywiecką a Konsorcjum firm.

Ze strony Diecezji umowę podpisał ks. dr Szymon Tracz – Pełnomocnik Projektu, Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, a ze strony Wykonawcy – konsorcjum firm: Coneks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider konsorcjum), Wit Podczerwiński Antiqua Konserwacja Dzieł Sztuki, Zakład Budowlany „Szarek” Czesław Szarek, reprezentowane przez pana Jakuba Szarka – Prezesa Zarządu Coneks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ten sposób rozpoczął się kolejny, najbardziej wymagający etap realizacji projektu unijnego realizowanego przez naszą diecezję. W ciągu niecałych trzech lat zostaną wykonane objęte umową prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie w następujących, drewnianych obiektach:
a) kościele pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu,
b) kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach,
c) kościele pw. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach,
d) kościele pw. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku,
e) kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku,
f) kościele pw. Św. Mikołaja w Polance Wielkiej,
g) szkole parafialnej w Starej Wsi.

Po ich zakończeniu obiekty zostaną udostępnione dla odwiedzających w ramach rozproszonego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 16 812 003 PLN

Źródło informacji: Diecezja Bielsko-Żywiecka/Robert Karp


Drukuj   E-mail