Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski

Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski

PGNiG poinformowało o całkowitym wstrzymaniu dostaw gazu ziemnego realizowanych do Polski przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Rosjan, do całkowitego wstrzymania transportu doszło dzisiaj rano. 

„Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo, bo od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach” - podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Gaz-System realizuje strategię dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili - powiedział pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła także uwagę, że wszystkie potrzeby gazowe Polski mogą być zrealizowane z innych kierunków.

Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Baltic Pipe czy połączenia z innymi państwami członkowskimi, polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, jest w stanie zupełnie zrezygnować z dostaw z Rosji – podsumowała.

\