Biznes

Treningowe skocznie narciarskie w Gilowicach zostaną przebudowane! W realizacji inwestycji pomoże dotacja, którą Gmina Gilowice otrzymała w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

8 mln zł wsparcia dla gmin turystycznych Województwa Śląskiego rozdysponowane. Cztery gminy Powiatu Żywieckiego otrzymały dofinansowanie. Wśród licznych wniosków to właśnie Gmina Gilowice znalazła się w gronie 12 gmin z Województwa Śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię i otrzymały dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Wspomniana dotacja to pomoc finansowa mająca stanowić element rekompensaty za utracone, wskutek pandemii dochody budżetowe oraz odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży turystycznej.

Wójt Gminy Gilowice Krzysztof Okrzesik w dniu 17 lutego 2021 r. z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, wicemarszałka Wojciecha Kałuży, członka zarządu województwa śląskiego Beaty Białowąs, przewodniczącego Sejmiku Jana Kawuloka oraz radnych Ewy Żak, Agnieszki Biegun i Stanisław Baczyński odebrał symboliczny czek o wartości 100 tys. zł.

Z pozyskanych środków Gmina Gilowice w roku 2021 planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa narciarskich skoczni treningowych z zapleczem w Gilowicach”. Szacunkowe koszty inwestycji to nakłady finansowe w wysokości około 400 000 zł. Gminie udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020. Dotacja w wysokości 100 000 zł w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki będzie uzupełnieniem wkładu własnego gminy. Dzięki wsparciu finansowemu ze źródeł zewnętrznych gminie uda się zrealizować inwestycję przy udziale własnym nie przekraczającym 30 % wartości inwestycji.