Biznes

Gmina Świnna otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Świnnej, dla. Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Pewli Małej oraz dla Szkoły Podstawowej w Trzebini.


Wartość dofinansowania – 153 897,76 zł
(słownie: stopiećdziesiąttrzytysiąceosiemsetdziewięćdziesiątsiedem 76/100)
Całkowity koszt zadania – 192 372,20 zł
(słownie: stodziewięćdziesiątdwatysiącetrzystasiedemdziesiątdwa 20/100)
Wkład Gminy Świnna – 38 474,44 zł
(słownie: trzydzieściosiemtysięcyczterystasiedemdziesiątcztery 44/100)
W ramach zadania planuje się doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).
Placówki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i AGD, który pozwoli przygotować posiłki dla uczniów korzystających ze stołówki. Wyposażenie zostanie zakupione do końca bieżącego roku.