Biznes

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dr Janusz Michałek został powołany w skład Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstają w całym kraju, będzie inicjowanie działań wspierających transformację cyfrową firm, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie niezbędnego wsparcia. 
Zdjęcie: KSSE