Jeleśnia: Raport o stanie gminy

Jeleśnia: Raport o stanie gminy

Prezentujemy informację wójt Gminy Jeleśnia o stanie gminy za rok 2019.

Szanowni Państwo,

Raport o stanie gminy przygotowany został zgodnie z założeniami art. 28aa, ust.2 ustawy o samorządzie gminy. „Raport obejmuje podsumowani działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Przedstawia go organ wykonawczy, czyli Wójt do 31 maja br. za rok poprzedni. W oparciu o zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji. Raport obrazuje faktyczną sytuację gminy pod względem gospodarczym, społecznym, przestrzennym, oraz system zarządzania gminy.

Miniony rok 2019 był bardzo pracowity i niezwykle ważny. Pomimo braku środków na realizację projektów unijnych oraz innych przeszkód, z sukcesem zrealizowałam znaczące i trudne przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 6 ml 400 tys. zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 ml 411 tys. zł, wyższą niż planowano o 366 tys. zł.

Udało się zakończyć rok budżetowy z zadłużeniem mniejszym o 2 mln 9 tys. zł.

Stawiam przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zadania: oświatowe, inwestycyjne społeczne, zostały realizowane w pełnym zakresie.

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić dzięki radzie gminy, pracownikom urzędu oraz jednostek pomocniczych.

Drodzy Mieszkańcy serdecznie dziękuję za pomoc i zrozumienie przy realizacji inwestycji, zapewniam, że dobro mieszkańców jest priorytetem w realizowaniu zadań gminnych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.

Z poważaniem,

Anna Wasilewska

Wójt Gminy Jeleśnia