Biznes
Rząd RP wspiera rozwój naszego regionu i przekazuje kolejne środki, które płyną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -II Edycja to potężny zastrzyk finansowy dla Samorządów środki na inwestycje! 
Gmina Jeleśnia otrzymała kwotę 8 milionów 750 tyś zł.
Z dofinansowania zostaną zrealizowane dwa zadania:
 Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, sceny zewnętrznej, zaplecza technicznego wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego
Rewitalizacja budynku byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie obejmuje modernizację budynku, z przystosowaniem do obecnie obowiązujących norm, przygotowanie miejsc postojowych, poprawę funkcjonalności budynku i obiektów z nim związanych, zagospodarowanie zieleni.