Kolejne lokalne drogi dla rolników, mieszkańców, turystów

Kolejne lokalne drogi dla rolników, mieszkańców, turystów

49 gmin otrzymało wsparcie z Województwa Śląskiego na budowę lokalnych dróg dojazdowych. Kwota przeznaczona na realizację w sumie 59 zadań to 11 498 410 zł.
Dofinansowane inwestycje mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. 23 procent ludności województwa zamieszkuje na terenach wiejskich.

W uroczystym przekazaniu umów w Sali Sejmu Śląskiego uczestniczyli: wicemarszałek Dariusz Starzycki, Beata Białowąs i Izabela Domogała - członkinie zarządu województwa oraz Bartłomiej Kowalski, radny Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego.

- W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego pragnę złożyć wszystkim Państwu serdeczne gratulacje – powiedziała Beata Białowąs. – Kolejne środki z budżetu województwa trafiają do samorządów. To duże środki, prawie 11, 5 miliona złotych. Co roku na ten cel Województwo Śląskie przeznacza kilkanaście milionów. Chciałabym, żeby dziś wybrzmiało, że te inwestycje służą także celom rekreacyjnym, podnoszą walory turystyczne terenów wiejskich i usprawniają lokalną komunikację mieszkańców. Dlatego jestem przekonana, że nie spotykamy się dziś po raz ostatni, żeby takie umowy wręczyć.

Na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych co roku składane są wnioski, dotyczące realizacji zadań, m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Każdy wniosek podlega kwalifikacji terenowej z udziałem przedstawiciela wnioskodawcy. Sporządzany jest protokół kwalifikacyjny, który określa czy wnioskowane zadanie będzie podlegało dofinansowaniu (w całości lub w części). Następnie na podstawie zebranej dokumentacji dokonuje się oceny wniosków. Każdy wniosek uzyskuje odpowiednią liczbę punktów, ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej wniosków przyjętych do realizacji, zatwierdzanej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

Węgierska Górka
pow.żywiecki Przebudowa drogi gminnej rolniczej "Kamienna-Krzusówka" w soł.Żabnica 168 000,00

Łękawica
pow.żywiecki ul. Klonowa w Łękawicy 56 000,00

Węgierska Górka
pow.żywiecki Przebudowa drogi gminnej rolniczej "Ficońka" w soł.Cięcina II droga 133 560,00

Radziechowy - Wieprz pow. żywiecki
I część modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz -
Juszczyna w msc. Wieprz dz.ew.nr 2646,2553 259 000,00