Biznes
Podpisano umowę o współpracy KSSE z Fundacją Było sobie prawo.pl. Dzięki temu startuje program powszechnej edukacji prawnej dzieci. 
 
Ze strony Strefy umowę podpisali Dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej SSE i Zastępca Prezesa #MonikaBryl. Fundację reprezentowali Prezes – mec. Robert Dopierała oraz Wiceprezes Tomasz Kulczycki.

 Cel programu?

 Już od początku nowego roku szkolnego rusza program powszechnej edukacji prawnej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W ramach programu dzieci będą miały okazję poznać podstawy prawa i zrozumieć, jak ono funkcjonuje oraz wpływa na ich codzienność.
 Program prowadzony będzie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Fundacja "Było Sobie Prawo.pl". W przystępnej formie najmłodszym przekazywana będzie wiedza prawnicza, m.in. z wykorzystaniem wierszy o prawie tworzonych przez Prezesa #Fundacji - Adwokata Roberta Dopierała.
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐩𝐧. „𝐊𝐚𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐤𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐏𝐫𝐚𝐰𝐧𝐞𝐣 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐰𝐞 𝐰𝐬𝐩ół𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐳 𝐊𝐚𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐤ą 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐧ą 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐟ą 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐳𝐧ą 𝐒.𝐀.
 Program ma być odpowiedzią na podstawowy problem związany z procesem edukacji człowieka – obywatela. Problemem tym pozostawał i nadal pozostaje całkowity brak kształcenia świadomości prawnej ludzi wchodzących w dorosłe życie.
 Nauka szkolna niewątpliwie daje podstawy wiedzy
o życiu, funkcjonowaniu świata, czy jego historii, pomijając jednak element towarzyszący nam w ciągu całego dorosłego życia.
 Program ma zaznajamiać dzieci z podstawowymi pojęciami prawnymi, aby wyeliminować ich niepewność w konfrontacji z nimi w dorosłym życiu.
 Przekaz będzie (jak w dotychczasowej działalności Fundacji) formułowany w sposób możliwie najprostszy, tak zresztą jak powinny być konstruowane przepisy prawa. Jego skierowanie do najmłodszych ma wykorzystywać chłonność ich umysłów oraz zapotrzebowanie na wiedzę.
 𝐌𝐨𝐭𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐦𝐢𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐳𝐲𝐧𝐢𝐦𝐲 𝐰𝐢ę𝐜 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐬ł𝐨𝐰𝐢𝐞: „𝐂𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐉𝐚ś 𝐬𝐢ę 𝐧𝐢𝐞 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳𝐲, 𝐭𝐞𝐠𝐨 𝐉𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐞 𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐮𝐦𝐢𝐚ł”."