Biznes

Od 21 lipca 2022 r. od godz. 7.00 można składać wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice.

Dotacja będzie udzielana z budżetu Gminy Łodygowice i będzie wynosiła do 100% kosztów poniesionych na zakup naziemnego zbiornika retencyjnego, jednak nie więcej niż 300 zł brutto. Zbiornik retencyjny musi posiadać pojemność nie mniejszą niż 300 l.

W 2022 r. na ten cel przeznaczono 30 000 zł, w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń. Jest to program pilotażowy i w przypadku dużego zainteresowania przewidujemy jego kontynuację.

Warunki otrzymania dofinansowania określa UCHWAŁA NR XXXIII/340/2022 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice.

Uwaga! Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na tą samą instalację finansowaną z innych źródeł należących do sektora finansów publicznych (zakaz podwójnego finansowania).

Bliższe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie w pokoju nr 15 lub telefonicznie pod numerem: 33 863 05 29.

Dokumenty do pobrania:

Zasady udzielania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o rozliczenie dotacji