Biznes

Wyczekiwany przez mieszkańców chodnik powstanie przy niebezpiecznej i ruchliwej ulicy Żywieckiej w Łodygowicach.

Negocjacje w sprawie budowy chodnika przy ulicy Żywieckiej w Łodygowicach były prowadzone przez Gminę Łodygowice oraz Zarządem Województwa Śląskiego od kilku lat. Ostatecznie rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy pomiędzy Urzędem Gminy Łodygowice a Zarządem Województwa Śląskiego.

Koszt budowy został oszacowany na 9 mln zł, z czego 50% pokryje województwo śląskie a 50% Gmina Łodygowice. Koszt dokumentacji projektowej w 100% pokryje Gmina, jak również Gmina będzie odpowiedzialna za realizację całego procesu inwestycyjnego.

Inwestycja przewiduje budowę ponad 3 km odcinka przy ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu (obok b. składu budowlanego Mrówka) do skrzyżowania z ul. Beskidzką w Łodygowicach (obok Netto). Według planu chodnik ma powstać do końca 2024 r., jednak będzie to odpowiednio szybkim przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem szeregu uzgodnień - podkreślają przedstawiciele Gminy Łodygowice.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że wybrany odcinek dotyczy wyłącznie terenu Gminy Łodygowice, bowiem dalszy odcinek chodnika w kierunku Żywca (wzdłuż ul. Żywieckiej i ul. Wesołej) biegłby po terenie Miasta Żywca, a realizacja inwestycji poza granicami własnej gminy jest szczególnie skomplikowana i wymaga wielu dodatkowych uzgodnień. Niemniej, w tym zakresie także będziemy czynili starania wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Miastem Żywiec, aby taki chodnik powstał na odcinku od ul. Beskidzkiej w Zarzeczu do granic Miasta Żywca - czytamy w informacji przekazanej przez Urząd Gminy w Łodygowicach.