Biznes

Powiat Żywiecki - na wniosek pracowników i klientów ośrodka zdrowia w Łodygowicach wprowadził nową organizację ruchu na drodze powiatowej - ul. Królowej Jadwigi.

Wprowadzono dadatkowe oznakowanie poziome (pasy dla pieszych) i pionowe (lustra i znaki), które pozwolą poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców na tym odcinku drogi powiatowej.