Pałac Habsburgów w Żywcu nadal bez dzierżawcy

Pałac Habsburgów w Żywcu nadal bez dzierżawcy

Drugi przetarg na dzierżawę pałacu Habsburgów zakończył się fiaskiem. Jakie będą dalsze losy tego obiektu?

Pierwszy przetarg

Przypomnijmy – od czerwca 2020 roku otwarta pozostaje kwestia wynajmu pałacu Habsburgów w Żywcu. Pierwszy przetarg zakończył sie fiaskiem. W drugim przetargu również zabrakło chętnych, mimo że znacząco obniżono cenę za wynajem tego obiektu.
W pierwszym przetargu na długoletnią dzierżawę Starostwo poinformowało, że mogą się tutaj mieścić inicjatywy edukacyjne lub usługi, w tym przykładowo hotel. Obiekt można wydzierżawić na 20 lat. Warto zaznaczyć, że jego zagospodarowanie musi się odbywać w ramach zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Żywca oraz w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Pierwsze postępowanie zakończyło się fiaskiem pod koniec września tego roku. Wpłynęła zaledwie jedna oferta i nie spełniała ona przedstawionych przez zarządcę wymogów.

Drugi przetarg

W dokumentacji obowiązującej przy drugim przetargu zarządca nieruchomości podkreślił, że stawka wywoławcza czynszu netto została obniżona o 50 proc. w stosunku do pierwszego przetargu. Wynosi ona blisko 65 tys. zł miesięcznie. Z dokumentacji wynikało, że potencjalny dzierżawca będzie miał obowiązek rozpocząć działalność w ciągu 2 lat od podpisania umowy. Termin składania ofert mijał 27 listopada 2020 roku. W drugim przetargu również zabrakło chętnych.

Do trzech razy sztuka?

W środę 9 grudnia mają zapaść decyzje w sprawie dalszych losów Pałacu Habsburgów w żywieckim parku. Niewykluczone, że cena po raz kolejny zostanie obniżona i ogłoszony zostanie trzeci przetarg. Władze Powiatu Żywieckiego są również otwarte na propozycję pełnomocników rodziny Habsburgów.

Pałac Habsburgów w Żywcu

Pałac - będący jedną z wizytówek Żywiecczyzny - powstawał i był rozbudowywany na przełomie XVIII i XX wieku. Po II wojnie światowej w obiekcie, który został rodzinie Habsburgów odebrany przez ówczesne władze, ulokowano szkołę, która funkcjonowała w tym miejscu do 2013 roku. Po zmianie lokalizacji placówki oświatowej o zwrot pałacu zwrócili się Habsburgowie. Roszczenia uzasadnili tym, że dopóki w pałacu była szkoła, nie zgłaszali roszczeń, jednak w związku z tym, że jej lokalizacja uległa zmianie i pojawiły się plany, by utworzyć w tym miejscu obiektu hotelowo-kongresowego, zamierzają odzyskać utracony w majątek. Sytuacja, w której Starostwo Powiatowe w Żywcu - zarządzające tą nieruchomością - musiałoby zwrócić unijną dotację, dzięki której obiekt został odnowiony, oznaczałoby duże problemy. Dlatego też zawarte pomiędzy Starostwem i Habsburgami porozumienie uchroniło władze Powiatu przed potencjalnymi kłopotami i spór zawieszono. Trwałość projektów zakończyła się 1 kwietnia 2020 roku. Starostwo Powiatowe ogłosiło więc przetarg na wynajem pałacu. Przypomnijmy, że pustostan o powierzchni ponad 5,3 tys. metrów kwadratowych, jakim pozostawał przez ten czas ten obiekt generował dla zarządcy na przestrzeni roku około 150 tys. zł kosztów.

Zdjęcie: Dario-Film


Drukuj   E-mail