Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Twardorzeczce

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Twardorzeczce

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1455S i 1458S i drodze gminnej w Twardorzeczce”.

W ramach projektu wykonano poprawę organizacji ruchu na skrzyżowaniu, znaki pionowe i znaki poziome na jezdni w tym przejście dla pieszych oraz utwardzenie pobocza. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 30 tys. złotych.