Poszukiwany dzierżawca Pałacu Habsburgów

Poszukiwany dzierżawca Pałacu Habsburgów

Starostwo Powiatowe w Żywcu ogłosiło przetarg na dierżawę Pałacu Habsburgów znajdującego się w żywieckim parku. 

Rocznie Starostwo Powiatowe musi wydać blisko 150 tysięcy złotych na utrzymanie pałacu. Obecnie minął pięcioletni okres trwałości unijnego projektu, dlatego też możliwa jest dzierżawa pałacu. Działalność jaka miałaby być prowadzona w pałacu musi być zgodna z planem zagospodarowania dla miasta. Może tam być prowadzona m.in działalność edukacyjna, mogą również zostać zagospodarowane pomieszczenia zaplecza na hotel czy restaurację. 

Oferty można składać do 14 września. 

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail