Biznes

Dobiega końca realizacja inwestycji związana z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu.

W dniu dzisiejszym (6 lipca) przedstawiciele Zarządu Powiatu dokonali przeglądu przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej trwają drobne prace wykończeniowe, jednak co najważniejsze ruch drogowy odbywa się już bez utrudnień.

Zakres inwestycji obejmował między innymi: przebudowę jezdni drogi powiatowej, budowę chodnika prawostronnego, przebudowę zjazdów, wykonanie pobocza, odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych, przebudowę istniejącej zatoki postojowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż wiat przystankowych, przebudowę ogrodzeń, wykonanie kanału technologicznego wraz ze studzienkami kablowymi oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa drogowego.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej całkowity koszt to 3,6 mln złotych.

Przeczytaj także: Prezenty na urodziny