Radziechowy Wieprz: odbiór azbestu

Radziechowy Wieprz: odbiór azbestu
Biznes Odsłony: 587

Gmina Radziechowy-Wieprz przystępuje do działań związanych z dofinansowaniem wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest od mieszkańców.

Jak informuje wójt Maciej Mika: proszę osoby, które mają już zdemontowany i złożony na posesji eternit o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Techniczno-Gospodarczym (tel.: 33-860-15-74) w terminie do 12 marca 2021 roku w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ponadto informuję, że istnieje obawa iż w kolejnych latach dofinansowanie na ten cel może zostać wstrzymane i program na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest nie będzie mógł być realizowany.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz.

Drukuj