Biznes
W 2021 roku Miasto Żywiec w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcia dla gmin górskich otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 5.200 000 zł.

Pieniądze te zostały przeznaczone na:

  •  stworzenie nowego produktu turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego (od plaży miejskiej w kierunku rzeki Łękawki), w tym:
 wytyczenie i utwardzenie trasy,
  •  budowę: miejsc do odpoczynku z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, barierki ochronne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy), miejsca obsługi rowerzysty i obiektu mostowego w przebiegu trasy,
  • przygotowanie i montaż tablic służących edukacji przyrodniczej.
W grudniu 2022 roku zakończono inwestycję. Trasa jest uzupełnieniem istniejącego odcinka ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej nad rzeką Koszarawą i Jeziorem Żywieckim. Jej przewidywana długość to 4,6 km. Oficjalnie ścieżka zostanie oddana do użytku wiosną 2023 roku.