Biznes
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu.
W wyniku przebudowy powstanie 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 581,89 m² i kubaturze 3.129,30 m³, o długości 25,20 m, szerokości 15,81 m
i wysokości 9,29 m. W obiekcie powstaną 3 strefy funkcjonalne:
ćwiczebna,
bojowa (garaże na pojazdy OSP, magazyny sprzętu, pomieszczenia socjalne i biuro),
szkoleniowa i społeczna (węzeł sanitarny, kuchnia i sala konferencyjno-szkoleniowa)