Biznes

Gmina Świnna złożyła 5 wniosków i otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami
edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 33 238,60 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 47 590,00 zł w tym wkład własny wyniósł 14 351,40 zł.
Wkład własny finansowy zapewniony został przez wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce.
Z dofinansowania skorzystali:

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Trzebini, którzy otrzymali dofinansowanie
w wysokości – 8 238,60 zł
Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im Jerzego Kukuczki w Pewli Małej, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości - 25 000,00 zł
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.
Program "Poznaj Polskę" jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.