W Łodygowicach zakończono budowę ścieżki rowerowej

W Łodygowicach zakończono budowę ścieżki rowerowej

Przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach zakończone zostały prace związane z budową ponad 600 mb. ścieżki rowerowej.

Realizacja ścieżki była skomplikowana (a przez to kosztowna), gdyż najpierw wymagała wykonania umocnienia potoku Żylica oraz przesunięcia słupa energetycznego. Wykonana ścieżka jest dokończeniem wcześniejszego projektu budowy ścieżki nad Jeziorem i dalej w kierunku centrum Łodygowic. Koszt inwestycji to 1,5 mln zł i został pokryty w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zdjęcie: UG Łodygowice