Biznes

Wykonano poszerzenie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1425 S i 1426 S w Sopotni Małej.

Dokonano poprawy odwodnienia, nową nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej. Znacznie poprawiła się widoczność na przedmiotowym skrzyżowaniu.