Wzmożone patrole na jeziorach Żywiecczyzny?

Wzmożone patrole na jeziorach Żywiecczyzny?

Po uchyleniu przez Wojewodę Śląskiego uchwały Rady Powiatu wprowadzającej ciszę na Jeziorze obecnie sytuacja związana z możliwością korzystania ze skuterów i motorówek skomplikowała możliwości właściwego zabezpieczenia porządku na Jeziorze.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Żywcu skierowało pismo do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w którym zwraca się z prośbą o zwiększenie ilości policjantów pełniących służbę patrolową na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka (Jezioro Żywieckie i Jezioro Międzybrodzkie). Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca tego roku stwierdziło nieważność uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wspomnianych akwenach. Decyzja ta przyczyniła się w ostatnim okresie do znaczącego wzrostu korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym, a te niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób wypoczywających przy żywieckich jeziorach. Przypomnijmy, że decyzja Rady Powiatu w Żywcu była podyktowana m.in. interwencjami PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, mieszkańców oraz organizacji w sprawie bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie przy jeziorach. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Żywcu zwróciło się do Komendy Wojewódzkiej o zwiększenie policjantów pełniących służbę patrolową na akwenach Żywiecczyzny. W trosce o bezpieczeństwo ludzi korzystających z letniego wypoczynku na terenie Żywiecczyzny i przy jeziorach w naszym regionie Starostwo Powiatowe w Żywcu sugeruje również doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt niezbędny do egzekwowania przepisów o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Jak zaznaczają władze Powiatu - pojawienie sie na tych akwenach oznaczonej łodzi policyjnej znacząco poprawi bezpieczeństwo.

Zdjęcie: Dario Film

 


Drukuj   E-mail