Biznes

9 czerwca br. w sali widowiskowo-konferencyjnej "Muza" w Sosnowcu wręczono nagrody w ramach XVI Gali zagłębiowskich nagród Wyższej Szkoły Humanitas. Jedna z nagród powrędowała dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Humanitas. Celem konkursu jest umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowania regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i sportowych oraz integrowania mieszkańców wokół lokalnych wartości. 

Zagłębiowska Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy, promocyjny lub gospodarczy. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Nagrody gospodarcze otrzymują firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

KSSE otrzymała nagrodę gospodarczą dla Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej!