Biznes

Zakończono inwestycję związaną z uzupełnieniem brakującego odcinka chodnika przy ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Spacerową w Łodygowicach. Była to trudna inwestycja z uwagi na uwarunkowania terenowe, konieczność budowy muru oporowego zabezpieczającego korpus drogi, przestawienie słupów elektrycznych oraz przebudowę sieci gazowej.

Podkreślić należy, że dzięki tej inwestycji Mieszkańcy mogą bezpiecznie przejść chodnikiem od granicy z Wilkowicami aż do Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu. Przy okazji informujemy, że Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu planuje jeszcze w tym roku wykonanie nowego asfaltu na pełnej szerokości drogi przy nowym chodniku.

Jednocześnie informujemy, że również w tym roku wykonamy nowy chodnik w Pietrzykowicach przy ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku S1 (dołączenie do chodnika prowadzącego od drogi S1). Aktualnie ogłoszony jest przetarg na wybór wykonawcy. Inwestycja ta będzie realizowana przy współfinansowaniu przez Powiat Żywiecki w kwocie 259 tys. zł.