Biznes

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1430S Bystra-Juszczyna o dł. 770m w km 1+736 do km 2+506 w m. Bystra”.

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową i na nowo urządzono pobocza drogi. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Węgierska Górka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 511 tys. złotych.