Biznes

Droga w kierunku Suchej Beskidzkiej w dniach 15 i 16 listopada w godz. 8:00 - 17:00 będzie zamknięta.

W związku z planowanymi pracami bitumicznymi na drodze wojewódzkiej DW 946 (droga w kierunku Suchej Beskidzkiej) w dniach 15 i 16 listopada w godz. 8:00 - 17:00 droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów na wyszczególnionych poniżej odcinkach:

  1. km od 20+300 do 21+280 (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 z ul. Krakowską w Ślemieniu do skrzyżowania DW 946 z ul. Pod Dębami w m. Kocoń) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu 15.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 17.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją odcinka nr 1
  2. km od 24+000 do km 25+083 ( odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 z ul. Bacówka w m. Las do granicy z m. Kuków) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu 16.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 17.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją odcinka nr 2

UWAGA:

  • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, realizacja w/w planowanych robót może ulec wydłużeniu. Wykonawca powiadomi o ewentualnych zmianach.