Biznes

Firma "MIRBUD" S.A. informuje, że w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu zlokalizowanego pod ul. Trakt Cesarski na skrzyżowaniu z ul. Kasztanową i Spokojną niezbędne było awaryjne zamknięcie przejazdu fragmentu ul. Trakt Cesarski w miejscu gdzie znajduje się przedmiotowy przepust.

Wykonawca przystąpił do pilnej rozbiórki konstrukcji przepustu i bezpośrednio po wykonaniu robót rozbiórkowych przystępuje do wykonania nowego obiektu zgodnie z dokumentacją projektową w ramach realizacji budowy drogi ekspresowej S-1.

W związku z czasowymi utrudnieniami Wykonawca zamontował zapory U-20b i c wraz ze znakami pionowymi B-1 (zakaz ruchu z tabliczką T0 „nie dotyczy pojazdów budowy”) i B-41 (zakaz ruchu pieszego) w rejonie prowadzonych prac oraz dodatkowo znaki D4a (ślepa ulica) na skrzyżowaniu z ul. Lipową oraz na skrzyżowaniu z ul. Cisową.

Objazd dla mieszkańców jest możliwy z wykorzystaniem ulic Cisowej, Lipowej i Akacjowej oraz tymczasowego bypassu zlokalizowanego przy ulicy Kasztanowej.

Utrudnienia potrwają około 6 tygodni.