Żywiec: będzie remont ulicy Leśnianka

Żywiec: będzie remont ulicy Leśnianka

Są pieniądze na długo wyczekiwany remont ulicy Leśnianka w Żywcu Zabłociu. Starania o wykonanie tych prac trwały 20 lat. To dobra informacja dla mieszkańców powiatu żywieckiego, gdyż przy ulicy tej siedzibę ma kilka dużych zakładów pracy.

"Staraliśmy się o jej remont i budowę chodnika prawie 20 lat - nareszcie" - podkreśla radny Rady Miejskiej w Żywcu Mirosław Figura, który poinformował o przyznaniu pieniedzy na rozpoczęcie tej inwestycji. O wykonanie inwestycji starali się zarówno radni Rady Miejskiej w Żywcu - Jarosław Gowin, Grzegorz Glas i Mirosław Figura, jak i radni Powiatu Żywieckiego - Bogumiła Lach, Jacek Seweryn i Adrian Midor. Od wielu lat o remont zabiagało również wielu działaczy społecznych oraz mieszkańcy. Stan jezdni i duży ruch, zwłaszcza samochodów ciężarowych oraz brak chodnika sprawiały, że na ulicy Leśnianka było bardzo niebezpiecznie. Budowa chodnika zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo. 
Środki na wykonanie prac zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0 + 374 do 1 + 191 w miejscowości Żywiec. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 744 088, 00 zł, w tym dofinansowanie 3 795 270, 00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 948 817, 00 zł.
Inwestycja przebudowy ul. Leśnianki wraz z budową chodnika po stronie od firmy Alpla do firmy Aptiv będzie realizowana w tym roku przez Powiat Żywiecki.
Mój mały wkład jako radnego z Zabłocia, to przygotowanie w ostatnich latach 4 petycji w tym temacie do Rady Powiatu oraz pomoc w przygotowaniu uzgodnień z właścicielami 30 działek - Mieszkańców ul.Leśnianka do procedury ich wykupu w ramach procedury ZRID . Dziękujemy również za pomoc w temacie przygotowania dokumentacji i wniosków o pozyskanie funduszy na jej remont naszemu koledze radnemu RM i Dyrektorowi PZD - Tomaszowi Kotajnemu. Remont pierwszego odcinka ul. Leśnianka od skrzyżowania z ul.Armii Krajowej wraz z budową chodników na odcinku 300 był możliwy dzięki staraniom byłego radnego Jerzego Hernasa i środkom zorganizowanym z budżetu miasta Żywca przez Burmistrza Antoniego Szlagora - informuje radny Mirosław Figura
Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku. 

Drukuj   E-mail