Biznes

Przebudowa i remont ulicy Leśnianka w Żywcu była jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Żywcu. Przed rozpoczęciem prac niemałe poruszenie wywołała kwestia ewentualnej wycinki drzew rosnących przy jezdni. Znaczną cześć mieszkańców poruszyła sprawa dębu – pięknego, ale i stwarzającego niemałe ryzyko dla kierowców i pieszych.

Z wnioskiem o wycinkę dębu szypułkowego przy ulicy Leśnianka wystąpił radny Rady Miejskiej w Żywcu Mirosław Figura w kipcu tego roku. Jak podkreślił samorządowiec – drzewo stanowi zagrożenie, gdyż m.in. rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, utrudniając kierowcom wykonywanie manewrów i powodując – poprzez rozrośnięty układ korzeniowy – uszkodzenia nawierzchni. Wniosek radnego wywołał skrajne głosy i burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Część mieszkańców podkreślała, że drzewo w istocie rośnie bardzo blisko jezdni, bo zaledwie w odległości 0,3 m od jej krawędzi oraz ogranicza widoczność kierowcom włączającym się do ruchu z jednej z bocznych ulic. Z kolei inni mieszkańcy zaznaczyli, że drzewo jest piękne, zdrowe a przebudowa i remont ulicy Leśnianka powinien być przeprowadzony w taki sposób, by ocalić dąb.


Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zlecił ekspertyzę dendrologiczną drzew, rosnących przy ul. Leśnianka w Żywcu, w tym właśnie wspomnianego dębu szypułkowego. Jak wynika z przeprowadzonych badań - Drzewo cechuje się wysoką witalnością (faza 0 w skali Roloffa). Nie stwierdzono istotnych wad w koronie, pniu i szyi korzeniowej. Ponadto wśród zaleceń badający drzewo Arkadiusz Mroziński zaznaczył, że drzewo wykazuje bardzo wysoką wartość przyrodniczą, dendrologiczną i krajobrazową. Drzewo stanowi istotny składnik miejscowego krajobrazu.
Ocena stanu drzewa wykazała, że w momencie badania drzewo posiada wystarczającą wytrzymałość pnia na złamanie. Ocena wizualna nie wykazała istotnych wad. Stabilność drzewa w gruncie jest nieznana. Istotnym czynnikiem stresowym może być ograniczenie przestrzeni dostępnej dla rozwoju systemu korzeniowego.


Z szczegółową ekspertyzą można się zapoznać TUTAJ.


Jakie losy czekają drzewo? O to zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym w Żywcu oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu. Czekamy na odpowiedź.

[AKTUALIZACJA 29 września 2021 r.]

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu Dariusz Szatanik poinformował portal, że analiza wyników ekspertyzy przeprowadzonej na dębie, który rośnie przy pasie drogowym ulicy Leśnianka wykazała, że przedmiotowe drzewo nie zostanie wycięte.