Biznes

Miasto Żywiec, poinformowało, że w związku z zawarciem przez Gminę Żywiec umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, w sprawie stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania, rozpoczął się nabór wniosków o dopłatę. Wnioski należy składać w terminie  29.08.2022 - 09.09.2022 r. w siedzibie Urzędu lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „DOPŁATY-BROWARNA”.  

Szczegółowa informacja, druk wniosku z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Link :  https://zywiec.pl/program-mieszkanie-na-start-ulica-browarn

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: klauzula informacyjna RODO

„Mieszkanie na Start” to rządowy program dopłat do czynszu. Kierowany jest do najemców nowych mieszkań utworzonych lub poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie. Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. To gmina, w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje, które lokale mieszkalne objęte są dopłatami.

Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi – zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem.