Żywiec: Działania związane z przyłączeniem do sieci gazowej

Żywiec: Działania związane z przyłączeniem do sieci gazowej
Publikujemy planowane przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłączenia do sieci gazowej w naszym mieście.
Obecnie realizowane są następujące działania:
• Etap 1 - UP/00251036/Gazyfikacja/Żywiec/Sporysz - obejmuje rozbudowę około 1 590 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicach Kopernika, Skargi, Dzidka, Żwirowa. Działający na zlecenie Spółki Projektant Maciej Kłak Usługi Inżynierskie napotkał problemy związane z terminowym opracowaniem dokumentacji projektowej wobec powyższego zawarto aneks do umowy skutkujący zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej z dnia 31.08.2021 na dzień 28.03.2022. Jednocześnie wystąpiono do Klientów, z którymi zostały zawarte umowy z informacją o występujących problemach i przekazano informację o zmianie terminu zakończenia inwestycji na dzień 28.03.2023r.
• Etap 2 - UP/00251469/Żywiec/Sporysz/Wodna - obejmuje rozbudowę około 590 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Wodnej. Inwestycja na etapie realizacji, z uwagi na trudności w uzyskaniu zgód zmianie uległ termin realizacji inwestycji na 30.04.2022r.
• Etap 3 - UP/00251086/Żywiec/Sporysz/Kilińskiego/Reja - obejmuje rozbudowę około 1 730 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Kopernika, Kilińskiego, Reja, Skłodowskiej, Klonowa. Inwestycja na etapie realizacji, z przewidywanym terminem zakończenia na 29.10.2021r.
• Etap 4 - UP/00251124/Żywiec/Sporysz/Spacerowa/Grobla - obejmuje rozbudowę około 3 820 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Spacerowa, Partyzantów, Brzozowa, Grobla. Działający na zlecenie Spółki Projektant SAN PROJEKT s.c. Łukasz Buczek, Agnieszka Giżycka, Joanna Złotek napotkał problemy związane z terminowym opracowaniem dokumentacji projektowej wobec powyższego zawarto aneks do umowy skutkujący zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej z dnia 30.12.2021 na 30.05.2022. Jednocześnie w dniu 29.09.2021 wystąpiono do Klientów, z którymi zostały zawarte umowy z informacją o występujących problemach i przekazano informację o zmianie terminu zakończenia inwestycji na dzień 30.06.2023r.
• Etap 5 - UP/00251068/Żywiec/Sporysz/Kopernika/Reymonta/Wyspiańskiego obejmuje rozbudowę około 3 280 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Kopernika, Dzidka, os. Kopernika, os. Reymonta, Wyspiańskiego. Działający na zlecenie Spółki Projektant Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe zgodnie z zawartą umową winien opracować dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszeniem bez sprzeciwu do dnia 04.01.2022r. Jednakże na etapie realizacji umowy napotkano liczne problemy z ZDW Katowice i projektant wnioskuje o zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 04.01.2023r., tym samym termin zakończenia inwestycji ulegnie zmianie do dnia 31.12.2023r. (w najbliższych dniach zostanie wysłana informacja do wszystkich Klientów, z którymi PSG ma zawarte umowy)
• Ostatni etap rozbudowy sieci gazowej w dzielnicy Sporysz - UP/00267122/Gazyfikacja/Żywiec/Sporysz - obejmuje rozbudowę około 8 426 mb gazociągu (bez przyłączy). Działający na zlecenie Spółki Projektant Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe napotkał liczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wobec powyższego podzielono inwestycję na dwa etapy. I etap obejmuje 5 498 mb gazociągu i opracowanie dokumentacji dla tego etapu planowanego jest na dzień 30.01.2022r., z kolei II etap obejmuje 2 966 mb i opracowanie dokumentacji planowane jest na dzień 30.06.2022r. Zakończenie inwestycji odpowiednio I etap – IV kwartał 2023r., II etap - II kwartał 2024
• Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci gazowej w dzielnicy Oczków - UP/00334427/Gazyfikacja/Żywiec/osada Oczków - realizowana jest przez firmę Maciej Kłak Usługi Inżynierskie i obejmuje około 5 360 mb gazociągu (bez przyłączy). Projektant poinformował o licznych problemach w uzyskaniu zgód i wnioskuje o zmianę terminu z 19.06.2022 na 30.06.2023r. Tym samym termin zakończenia inwestycji ulegnie zmianie, na dzień dzisiejszy planowane zakończenie do IV kwartał 2024
• UP/00230455/Gazyfikacja/Jeleśnia/Świnna/Koszarawa
I etap – na etapie realizacji robót budowlano-montażowych, realizowane przez INSTAL-TECH Racibórz Sp. z o.o., termin fizycznego wykonania sieci gazowej – 31.10.2021r. a protokołu końcowego 31.12.2021r.
II i III na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Projektant wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu opracowania dokumentacji do dnia 31.03.2022r. dla dwóch etapów. Termin realizacji inwestycji dla I etapu planowany jest na II kwartał 2023, natomiast II etap – IV kwartał 2023/I kwartał 2022
Informacja: UM Żywiec